Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2010

Η ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ (+ 1989)

Καθηγητοῦ Ἀντωνίου Μάρκου

Στόν Ἰστότοπο churchsynaxarion.blogspot.com δημοσιεύεται ὁ Βίος καί τά Θαύματα τῆς Ὁσίας Ταρσῶς τῆς διά Χριστόν Σαλῆς (+ 1989).

ΘΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ

Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν ΜΑΤΘΑΙΟΥ, τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ, Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος (+ 1950)

Καθηγητοῦ Ἀντ. Μάρκου

Ἔχει ἀναρτηθεὶ στόν Ἰστότοπο churchsynaxarion.blogspot.com