Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010

Ὁσιομάρτυς Ἑλένη τοῦ Καυκάσου (+ 1975)
Ὁ ἀσκητικός Βίος καί ἡ θαυμαστή Πολιτεία μιᾶς ὁσιακῆς καί μαρτυρικῆς μορφῆς τῆς Ἐκκλησίας τῶν Κατακομβῶν. Ἀναρτήθηκε βελτιωμένη καί ἐπηυξημένη στόν Ἰστότοπο churchsynaxarion.blogspot.com.

Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010

Ὁ Βίος τοῦ Ὁσίου Γενναδίου τῶν Ἀκουμίων Κρήτης (+ 1983)

Ἐκδόθηκε ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς ὁ Βίος τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ τῶν Ἀκουμίων Κρήτης (+ 1983). Βλ. σχετικῶς churchsynaxarion.blogspot.com.

Ἡ Διακήρυξις τῆς ἁγιότητος τῆς διά Χριστόν Σαλῆς ΤΑΡΣΩΣ
Πραγματοποιήθηκε τήν 24η Σεπτμεβρίου 2010. Βλ. σχετικά churchsynaxarion.blogspot.com.