Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010

Ὁσιομάρτυς Ἑλένη τοῦ Καυκάσου (+ 1975)
Ὁ ἀσκητικός Βίος καί ἡ θαυμαστή Πολιτεία μιᾶς ὁσιακῆς καί μαρτυρικῆς μορφῆς τῆς Ἐκκλησίας τῶν Κατακομβῶν. Ἀναρτήθηκε βελτιωμένη καί ἐπηυξημένη στόν Ἰστότοπο churchsynaxarion.blogspot.com.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου