Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010

Ἡ Διακήρυξις τῆς ἁγιότητος τῆς διά Χριστόν Σαλῆς ΤΑΡΣΩΣ
Πραγματοποιήθηκε τήν 24η Σεπτμεβρίου 2010. Βλ. σχετικά churchsynaxarion.blogspot.com.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου