Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2010

Ἱερομόναχος ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (+ 1985)

Κατά κόμον Ἰωάννης Παπαθανασίου, γεννήθηκε τό 1905 στή Μεσοράχη Λαρίσης, σέ οἰκογένεια ἀγροτική, μέ μεγάλη κτηματική περιουσία. Δέν ἔμαθε πολλά γράμματα, ἀλλά ἦταν ἄνωθεν στολισμένος μέ πολλά τάλαντα. Νεαρός ἀκόμη, ἐνῶ ἔβοσκε τά πρόβατα τῆς οἰκογενείας του, ἐκδήλωσε τίς πρῶτες τάσεις τῆς μοναχικῆς ἀφιερώσεως καί τῆς ἀσκητικῆς ζωῆς. Τοῦ ἄρεσε νά ψάλλει στήν ἐρημιά - ἦταν ἐξαιρετικά καλλίφωνος - καί νά δοξολογεῖ τόν Θεό μ’ αὐτό τόν ἁπλό, ἀλλά πατερικώτατο τρόπο.
Ἡ τάση του πρός τήν μοναχική ζωή τόν ἔφερε σέ σύγκρουση μέ τόν πατέρα του, ἀλλά ἡ ἔφεση πρός τά ἀνώτερα καί πνευματικά ὑπερίσχυσε καί ἔτσι μετά τό πέρας τῶν στρατιωτικῶν του ὑποχρεώσεων μετέβη στό Ἅγιο Ὄρος, ὅπου προσκύνησε στίς περισσότερες μονές. Ὅμως ἡ θεία πρόνοια κατηύθυνε τά βήματά του στήν νεοσύστατη τότε Ἱ. Μονή Μεταμ. Σωτῆρος Κουβαρᾶ, ὅπου καί κοινοβίασε ὑπό τόν Ἐπίσκοπο Βρεσθένης Ματθαῖο Α’.
Ὅταν ὁ Γέροντάς του καί οἱ πατέρες τῆς μονῆς ἀντιλήφθηκαν ὅτι πρόκειται περί ἐκλεκτῆς ψυχῆς, τόν προώθησαν στήν Ἱερωσύνη. Ἔτσι τό 1938 καί μέ διαφορά ὀκτώ ἡμερῶν χειροτονήθηκε Διάκονος καί Πρεσβύτερος ἀπό τόν ἐπ. Ματθαῖο. Ἔκτοτε πολλαπλασίασε τούς κόπους καί τούς ἀγώνες του καί ἄσκησε μέ πολύ ζῆλο τό ἔργο τῆς Ἱεραποστολῆς. Ὑπηρέτησε σέ πολλές ἐνορίες (περιοχή Ἀττικῆς, Θήβα καί Θεσσαλία), ὅπου μέ συχνές ἀγρυπνίες προσπαθοῦσε νά ἀναπτερώσει τό ἠθικό καί τόν ἀγωνιστικό ζῆλο τῶν διωκομένων Ὀρθοδόξων (παλαιοί ἐνορίτες τοῦ Ἱ. Ν. ἁγ. Σοφίας Τρικάλων θυμοῦνται μέ νοσταλγία τίς κατανυκτικές ἀγρυπνίες καί τό πένθος τοῦ π. Ἰωαννικίου).
Κατά τήν ἐπιστράτευση τοῦ 1940 παραπέμθηκε στό Στρατοδικεῖο, διότι δέν τοῦ ἐπέτρεπαν νά μεταβεῖ στό πολεμικό μέτωπο σάν Ἱερεύς καί καταδικάστηκε σέ θάνατο διότι ἤλεγξε τούς δικαστές. Ἔκτοτε συνήθιζε νά λέει, ὅτι ἀπό τήν ἐκτέλεση τῆς θανατικῆς ποινῆς τόν ἔσωσε ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ.
Στήν περιοχή τῶν Θηβῶν ἵδρυσε ἱερό Ἡσυχαστήριο πρός τιμήν τῆς ἁγ. Παρασκευῆς. Ἐκεῖ διήνυσε τά τελευταῖα ἔτη τῆς ζωῆς του κληνήρης, ὑποφέρων ἀγογγύστως καί μέ πολλή ὑπομονή τήν ἀσθένειά του.
Κοιμήθηκε εἰρηνικά τήν 9η Φεβρουαρίου 1985. Τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας του προέστη ὁ Σεβ. Μητροπ. Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος κ. Ματθαῖος, συμπαραστατούμενος ἀπό 6 Ἱερεῖς καί Διακόνους. Ἐνταφιάσθηκε στό Ἡσυχαστήριό του, στό Τάχιο Θηβῶν.

Τοῦ ἀοιδήμου Ἱερομονάχου ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΥ εἴη αἰωνία ἡ μνήμη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου